Filtrer på tags

Ledig stiling: kulturhustekniker – Åsane

Ledig stiling: kulturhustekniker - Åsane
Arbeidsgiver: Bergen kommune
Stillingstittel: Kulturhustekniker – Åsane kulturhus
Frist: 03.05.2020
Ansettelsesform: Fast
Ønsker du en spennende og morsom jobb i Bergens nyeste kulturbygg?Åsane kulturhus åpner høsten 2020 som et samlokalisert kulturhus med Åsane Videregående skole og Åsane filial av Bergen offentlige bibliotek, med skolebiblioteksfunksjoner.

Her finnes to scener, dansesal, klubbrom, galleri, øvingsfellesskap med studio, formingsverksted, digitalverksted, samt støttelokaler og Arna og Åsane kulturkontor. Kulturhuset skal dekke behov hos det lokale kulturlivet, inkludert kulturskole og frivillighet, for å skape en felles deltakelses- og opplevelsesarena for bydelens befolkning.

Kulturhuset skal være et kompetansesenter, med bred kulturfaglig kompetanse, teknisk kompetanse innen lyd, lys og AV-utstyr, samt arrangørkompetanse. Denne stillingen skal sikre at kulturlivet får utnyttet potensialet i de tekniske løsningene. Stillingen skal ha det overordnede tekniske ansvaret for arrangementer som gjennomføres i kulturhuset, samt ivaretakelse og vedlikehold av det tekniske utstyret i kulturhuset.

Driftsteknikeren vil være husets tekniker, den som kjenner hele Kulturhuset, med hovedvekt på det tekniske utstyr og anlegg i alle rom og saler. Vedkommende vil være ansvarlig for å tilrettelegge rigg og saler på best mulig måte for brukere av Kulturhuset ved oppsetning og gjennomføring av produksjoner av ulike slag, i tillegg til andre scenetekniske driftsoppgaver.

Vi søker initiativrike og selvstendige personer med stor arbeidskapasitet. Du må ha god forståelse for hele det tekniske området, og trives med å jobbe sammen med mennesker fra ulike fagmiljøer. Evne til å opparbeide tillit og skape gode relasjoner med andre både internt og med eksterne samarbeidspartnere. Relevant utdanning og yrkeserfaring er ønskelig. Ansatte i Kulturhuset møter daglig et publikum, noe som stiller krav til positiv omgang med omgivelsene. Personlig egnethet er derfor viktig for stillingen, og vil bli vektlagt i en tilsetting.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk planlegging og gjennomføring av arrangementer.
 • Ansvar for kontakt mot leietakere mht. teknisk planlegging og gjennomføring av enkeltproduksjoner, teknisk rider- kontakt med artister.
 • Ansvarlig for drift og vedlikehold av lyd-, AV- og lysteknisk utstyr samt scenerigg i Kulturhuset.
 • Ansvarlig for at alt sceneteknisk personell har de nødvendige kunnskaper innen sikkerhet for gjennomføring av arrangement.
 • Følge opp oppgaver iht. internkontrollsystemer.
 • Driftstekniker forutsettes ellers å delta i kulturkontorets øvrige arbeids- og fellesoppgaver, og må kunne bistå med andre oppgaver ved kulturkontoret når dette er nødvendig.
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdanning med minimum fagskole.
 • Lang erfaring med lyd, lys og sceneteknisk arbeid kan kompensere for dette.
 •  Teknisk innsikt, erfaring fra arrangementsavvikling og kjennskap til ulike sceniske uttrykk.
 •  Kunnskap om lyd, lys, scene, AV.
 •  Kunne jobbe selvstendig.
 •  Personlig egnethet, punktlighet, samarbeidsevner og serviceinnstilling vil vektlegges spesielt.
 •  Fleksibilitet og evne til å håndtere mange oppgaver samtidig.

Personlige egenskaper

 • Relevant teknisk utdanning med minimum fagskole
 • Lang erfaring med lyd, lys og sceneteknisk arbeid kan kompensere for dette
 • Teknisk innsikt, erfaring fra arrangementsavvikling og kjennskap til ulike sceniske uttrykk.
 • Kunnskap om lyd, lys, scene, AV.
 • Kunne jobbe selvstendig.
 • Personlig egnethet, punktlighet, samarbeidsevner og serviceinnstilling vil vektlegges spesielt.

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med muligheter for vekst og utvikling.
 • Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
 • Lønn som fagarbeider med fagskole (stillingskode 7718000), årslønn 372.800-450.000
 • Tiltredelse etter avtale.

Les hele stillingsutlysningen her.

Siste nytt