Filtrer på tags

Kronikk i BT: Musikkens momentum

Kronikk i BT: Musikkens momentum

I forbindelse med debatten om kultur og bytuvikling under Vill Vill Vest hadde vi et innlegg i BT (15. september) om musikklivets infrastruktur og hvorfor vi må bruke den muligheten vi har akkurat nå til å satse enda mer på å bygge en industri.

Relaterte artikler

Det er en velbegrunnet frykt i Bergens kulturliv for at kulturfeltet ikke blir prioritert i byplanleggingen.

 

Noen ganger lurer jeg på om Bergens innbyggere og myndigheter ser hvilken enorm posisjon musikk fra Bergen har tatt internasjonalt. Og hvilke muligheter dette har lagt grunnlaget for. Den nylige suksessen til artister som Kygo, Aurora og Alan Walker har skapt oppmerksomhet og åpnet dører som vi nå kan utnytte.

Bergen er en kulturby og en internasjonalt anerkjent musikkby, både med nylige popsuksesser og en lang historie med anerkjente artister innen sjangre som elektronika, klassisk, jazz og metal.

Helhetlig satsing

Denne anerkjennelsen og flere fremtidige suksesser er avhengig av en helhetlig og langsiktig satsing på både infrastruktur og næringsutvikling. Spillesteder en del av den grunnleggende infrastrukturen, byggeklossene, som legger til rette for å utvikle artister og etablere en musikkindustri.

Nå er det en velbegrunnet frykt i Bergens kulturliv for at kulturfeltet ikke blir prioritert i byplanleggingen. Vi trenger en økt bevissthet rundt hvordan musikklivet er drivere i byutviklingen og en strategi som tar hensyn til og bygger opp under bruken av sentrumskjernene både på dagtid og nattestid.

Når man skal utvikle politikk eller vedta budsjetter, er det lett å se de store aktørene og institusjonene som er synlige både i budsjetter, møter og i den offentlige debatten. Kommersielt drevne spillesteder eller enkeltartister er kanskje ikke like synlige for folk flest her hjemme, men skaper verdier og etablerer merkevarer med hundretusenvis av følgere i utlandet.

Vill Vill Vest

Som daglig leder for Brak og ansvarlig for musikkonferansen til den nye festivalen Vill Vill Vest ser jeg muligheter for hvordan denne festivalen kan viktig for både synliggjøring av musikkbyen Bergen, lokal kompetansebygging og også vokse til å bli en driver i byutviklingen.

Derfor ønsker vi allerede i år å sette en kulturpolitisk agenda, og utfordre politikere, næringsliv og utbyggere til å i større grad anerkjenne kulturaktører som viktige drivere utviklingen av Bergen som by.

Under Vill Vill Vest tar vi hele Bergen sentrum i bruk og det er derfor naturlig å snikstarte festivalen med en debatt om Kultur og byutvikling på onsdag. En byutvikling som legger tilrette for konsertarrangører og næringsutvikling er avgjørende for fremtidige eksportsuksesser.

I en by der det ikke finnes noen høyere utdanning for de som vil jobbe med musikk eller annen kreativ næring, blir musikkonferansen (med 45 programbolker og over 90 foredragsholdere) både et fagtilbud og nettverksarena som kan bidra til at både artister, arrangører og musikkbransjen får en innsikt som gjør at de velger å satse på musikk og etablere enda flere selskap.

Under konferansen har vi et nytt samarbeid med Universitetet i Bergen v/ institutt for informasjons- og medievitenskap, som vi håper kan bidra til å utvikle nye fagprogram for fremtidens musikkbransje når de flytter inn i Media City Bergen. Når utdanningsinstitusjonene spiller på lag med kulturlivet, kan vi utvide sentrumskjernen (som eksempelvis Kunst- og designhøgskolen ved Store Lundgårdsvann) og tiltrekke oss viktige kulturkonsumenter og framtidige arbeidstakere eller gründere i byens kulturliv.

Kompetanseheving og -deling

Det er en stadig økende interesse for å lære mer om musikkbransjen, forretningsutvikling og internasjonale marked. Stadig flere ønsker, og ser reelle muligheter for, å kunne leve av musikken – enten som utøver eller som en del av bransjen rundt artisten.

Apparatet til Aurora, Kygo og Alan Walker er blant noen av dem som deler av sine erfaringer under Vill Vill Vest musikkonferanse. Døråpnerne som kan bidra til at flere får en snarvei til internasjonal oppmerksomhet, nettverk og suksess.

Grobunn

Det blir vanskelig å få opp like store stjerner om vi ikke skaper grobunn i Bergen og beholder kompetanse og inntektsstrømmer lokalt. Da trenger vi en nasjonal og lokal politikk som i enda større grad viser handlekraft i satsing på kulturindustrien, og ser hele verdikjeden og den grunnleggende infrastrukturen som en viktig del av denne satsingen.

Vi trenger ikke politikere eller enkeltstående partier som sier fine ord om kulturnæring eller slår politisk mynt på løfter til kulturlivet. Vi trenger en bred politisk enighet om å tilrettelegge for langsiktig samarbeid mellom kulturaktører og eiendomsutviklere. Det er for stor risiko involvert i å utvikle kulturbygg, for mye spekulering i reguleringsplaner og det tar for lang tid å få de nødvendige tillatelsene til å bygge lokaler.

Forutsigbare vilkår

Vi har et miljø, de grunnleggende forutsetningene, idealismen og talentet som skal til for å etablere en større industri. I vår region er vi prisgitt mange gode festivaler og spillesteder hvor artistene kan utvikle seg før de går videre til å satse nasjonalt og internasjonalt.

Men det kan bli en utfordring for musikklivet å beholde lokalene og arenaene som gjør dette mulig. Med en økende prisvekst, boligbygging og salg av kommunal eiendom blir det stadig viktigere å legge en plan for å sikre forutsigbare driftsvilkår og lokaler også i framtiden. Vi håper onsdagens debatt kan bidra til å sette søkelyset på dette og være starten på en større samtale som involverer hele kulturlivet som premissleverandører og samarbeidspartnere i fremtidige planer.

Karen Sofie Sørensen
Daglig leder, Brak

 

Se kronikken på BT (15. september 2016)

Relaterte artikler

Siste nytt