Filtrer på tags

Korona og kulturlivet: samleside for informasjon

Korona og kulturlivet: samleside for informasjon

På denne siden vil vi prøve å samle informasjon som er spesielt rettet for musikk- og kulturbransjen i Vestland. Se musikkhjemmekontoret.no for oppdatert nasjonal info. Tips oss gjerne om noe mangler på brak@brak.no.

Ny nasjonal ressursbank under koronapandemien

De regionale kompetansesentrene, med samarbeidspartnere fra hele bransjen, har lansert en felles ressursbank under denne krisen.

Alt av info som gjelder det nasjonale musikkfeltet vil nå legges inn på Musikkhjemmekontoret, mens vi holder denne saken oppdatert på Vestlandsnytt!


Digital konsertguide for Vestland

Oppdatert informasjon om arrangementsregler

Se denne siden på musikkhjemmekontoret.no

Grupper for tips og triks fra andre i samme situasjon

Brak har startet to facebookgrupper for deg som lurer på hvordan andre løser problemer i denne tiden. En er rettet mot arrangører, og en er rettet mot musikere og frilansere. Send Brak en melding på Facebook dersom du ønsker å være med i noen av disse.

Kompensasjon til selvstendig næringsdrivende

Les her

Kompensasjon for arrangører

Les her

Kompensasjon for bedrifter

Les her

Nye tilskudd under pandemien

 

Bergen kommune:

Midlertidig tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet:
OBS: Ekstra tilskudd tilgjengelig, med søknadsfrist 15. mai! Tilskuddsordningen skal støtte ulike innovative prosjekter som kan gjennomføres på kort sikt og innenfor gjeldende restriksjoner og begrensninger som virussituasjonen pålegger oss. Eksempler på dette kan være strømmefestival, pop-up scener utenfor institusjoner eller tak- og balkongkonserter. Les pressemelding og søk her

Ekstraordinær tilskuddsordning for det profesjonelle kunst og kutlurfeltet:
Ordningen er opprettet som en konsekvens av den pågående COVID-19-pandemien, og skal bygge opp under og stimulere til utvikling/redefinering av eksisterende virksomhet, samt sikre opprettholdelse av virksomhet og drift for aktører i det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Les mer og søk her. Søknadsfrist 2. juni.

Fond for rimelige lån:
Byrådet vil yte ekstra tilskudd til BUZZ og Zefyr på vilkår av at disse etablerer et fond med formål om utlån av penger til kulturnæringen med lav rente og lang nedbetalingstid. Fondet retter seg mot musikk-, spill- og filmbransjen samt kulturhus og private aktører som driver kommersielt. Rammen er på 10 millioner kroner. Informasjon om søknadskriterier o.l. kommer.

 

Vestland fylkeskommune:

«Hurtigkompensasjon» 2020: Etablering av kriseordning 2020 som blir finansiert ved omprioritering av midler. Forslag om omfordeling blir sendt til fylkestinget i juni.
Vestland har også bevilget ekstra midler til Innovasjon Norge, som er fylkeskommunen sitt verktøy for direkte bediftsstøtte.
Les mer om Vestland sin tiltakspakke

Se oversikt over nye nasjonale støttesordninger her.

Allerede utbetalte tilskudd:

De fleste støtte-ytere sier at de ikke vil tilbakekreve penger som er utbetalt for prosjekter som må endres/avlyses denne perioden. Les hele saken her: Koronavirus: informasjon ang. mottatt støtte/tilskudd

Ikke utbetalt/behandlet:

FFUK:
Søknader om støtte til reise, til reise- og etterutdanningsstipend, til kurs og seminar vil ikke bli behandlet. Dette pga den spesielle situasjonen landet er i nå. Alle innspillingssøknader blir utsatt, i første rekke til juni-møtet, men om nødvendig til høsten.
Alle prosjektstøttesøknader blir behandlet, og avlyste prosjekter blir å regne som gjennomførte, og kvalifiserer dermed til støtte. Nærmere beskjed kommer om dette.
Dere trenger IKKE trekke søknader til prosjekter som er avlyst. Midlene vi frigjør vil vi bruke til en egen krisestøtte. Dette kommer vi tilbake til.

Kulturrådet:
Foreløpig avholdes utvalgsmøtene i Kulturrådet som planlagt, med forskjellen at de nå finner sted digitalt. Det er ennå ikke klart om enkelte søknadsfrister og tildelinger vil bli utsatt.
– Vi ser nå på hvordan våre egne midler best kan benyttes for å møte denne krisen, sier Kristin Danielsen. – Parallelt med dette vil vi fortsette å dele ut midler til kunst og kultur over hele landet på vanlig måte. De nær ti tusen kunstnerne som har søkt Statens kunstnerstipend i år vil fortsatt få svar på sine søknader i løpet av mars måned. Dette er en del av kunstsektorens infrastruktur som kanskje er viktigere nå enn noen gang. Les hele saken

Vestland musikkråd
Les om oppdatering i forbindelse med Koronapandemien.

Alternativ inntjening: Vipps, crowdfunding, donasjoner o.l.

Dersom du f.eks. streamer en konsert og vil samle inn penger via Vipps, er det viktig å ha en bedriftskonto på Vipps, ellers risikerer du å få stengt kontoen din. Akkurat nå under koronapandemien har de lettet litt på reglene, med noen forbehold:

“Har du som er artist ikke registrert et eget foretak, vil vi i en periode tillate at du kan gjøre innsamling av penger på din private Vipps. Vi gjør et unntak for å være smidige i disse tidene, men ordningen vil reverseres når hverdagen normaliseres. Forutsetningen for unntaket fra våre vilkår er at:
1) artisten ikke har registrert foretak
2) vippsbetalinger kan defineres som «donasjon» (typisk alle som sier at en «billett» koster mellom 0 og uendelig, eller noe sånt)
3) Vippsbetalinger har startet etter Covid-19-tiltakene trådte i kraft i Norge.”
Les hele saken fra Vipps

 

Mange har registrert seg på ulike crowdfunding-sider, med stor suksess. Se vår ressurs om Crowdfunding. Under finner du noen lokale aktører du kan støtte på ulike måter:

Victoria café og pub > bidra.no, støtte eller gavekort

Apollon platebar > facebook, Vipps for gavekort

Café Legal > facebook, Vipps for gavekort + digitalt besøk

Kakkmaddafakka > patreon

Tikkio > lansering av donasjonsplatform

FFUK > tar imot donasjoner for omfordeling til utøvere – se mer over

Send tips om andre på brak@brak.no

Livestreams

Les vår guide for livestreaming her

Mange musikere setter opp egne livestreams av konserter. Dette kan gjøres enkeltvis, eller samlet på ulike plattformer. Ballade prøver å holde oversikt her, vi prøver å holde oversikt over konserter av Vestlandsartister, eller på scener i Vestland her.

 

TONO og livestreams

30.03.2020: OBS! TONO har oppdatert retningslinjene sine for livestreaming.

Alle livestreams som generer inntekt, inkludert Vipps til artist, skal meldes inn til TONO. De vil så fakturere for 10%. TONO-avgiften vil som vanlig gå til opphavere av musikken.

Dersom du er arrangør, men inntekten går direkte til artisten, er det artistens (eier av Vippskonto) ansvar å rapportere.

Les hele saken med spørsmål og svar fra TONO her

Streamnorsk og #hørnorsk

Følg spillelisten Brakstart 2020 for nye låter fra Vestland, og Best fra Vest for en samling kuraterte topp 5-lister.

Det er flere kampanjer ute som oppfordrer radiokanalene til å spille norsk, og i hvert fall NRK P1 har fulgt opp.

Digitale årsmøter

Det er sesongen for årsmøter, og mange lurer på hvordan disse skal avholdes. Her er noen digitale platformer:

Jitsi meet: gratis og åpent

Whereby: gratis for opp til 4 pers, åpent. Ulike prisnivåer etter dette.

Zoom: gratis for opp til 100 pers, men maks 40 min, ulike prisnivåer.

LNU jobber med å finne digitale løsninger som kan inkludere digital avstemming og talerlister.

Mental helse

Det kan være en påkjenning å være i karantene, isolasjon, eller generelt å holde sosial distanse. Nyhetsbildet er krevende, og psykologer har måttet stenge kontorene. Les disse artiklene for tips om hvordan du kan holde god mental helse i denne tiden:

Creo: Angstlindring og selvisolasjon, en veiledning

NRK-artikkel: Slik kan karantenetiden påvirke deg psykisk

BBC-artikkel (engelsk): Coronavirus: How to protect your mental health

Music Norway har en mental health worker tilgjengelig på telefon: les mer

Tips til utøvere og opphavere

Jørn Dalshow har lagt ut noen tips om hva du kan gjøre på disse dagene. Les de her på Music Norway sine sider.

Interesseorganisasjoner som jobber for bransjen

Det er mange som jobber for at artister og bransjeaktører skal ha så gode arbeidsvilkår som mulig – ikke bare nå, men gjennom hele året. Dersom du ikke er medlem i noen organisasjoner, kan dette være en gylden mulighet.

 

Annet

God informasjon om regnskap og rettigheter

Informasjon om Brak under pandemien

Siste nytt