Filtrer på tags

Korona og kulturlivet: samleside for informasjon

Korona og kulturlivet: samleside for informasjon

På denne siden vil vi prøve å samle informasjon som er spesielt rettet for musikk- og kulturbransjen. Siden vil oppdateres ofte, men i disse dager er det umulig å holde tritt med nyhetsbildet - legg derfor merke til dato for oppdatering nederst i saken. Tips oss gjerne om noe mangler: brak@brak.no.

Registrer hvordan din næring er påvirket

Går du glipp av inntekt som frilanser/selvstendig næringsdrivende i kulturbransjen? Vi vil gjerne vite hvordan du er påvirket:

Selvstendig næringsdrivende/frilansere: Fyll ut dette skjemaet fra Proscen.

Selskaper: Fyll ut dette skjemaet.

Grupper for tips og triks fra andre i samme situasjon

Brak har startet to facebookgrupper for deg som lurer på hvordan andre løser problemer i denne tiden. En er rettet mot arrangører, og en er rettet mot musikere og frilansere. Send Brak en melding på Facebook dersom du ønsker å være med i noen av disse.

Krisepakke til selvstendig næringsdrivende

Den følgende teksten er oppdatert 26.03.2020:

Tapt inntekt

NAV sikrer deg inntekt på 80% av gjennomsnittsinntekten de siste tre årene. Maksgrensen er på 600 000 kr i året, og tiltaket slår inn den 17 dagen uten inntekt.

De 16 dagene før skal løpe fra 16. mars. Dette betyr at dagene man tidligst kan få kompensasjon for begynner å løpe 1. april.

Betalingen vil utbetales etterskuddsvis, måned for måned. Du kan derfor søke om kompensasjon for april i begynnelsen av mai.

Saksbehandlingen er manuell, og vil derfor kanskje ta litt tid. Det vil bli utbetalt så snart som hver sak er ferdigbehandlet.

Trenger du akutt økonomisk hjelp, kan du søke om sosialhjelp. Utbetaling gjennom sosialhjelp vil innebære at midler kan utbetales raskt, men at summen vil avregnes mot senere utbetalinger. Sosialhjelp vil bare utbetales dersom du er “helt bunnskrapt”. Kontakt ditt lokale nav-kontor. Les om sosialhjelp her.

Dagpenger

Frilansere har rett på dagpenger.

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett på dette, med mindre du har hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de siste 36 månedene. Les mer

Sykepenger og omsorgspenger

Ordningen for sykepenger gjennom NAV knyttet til viruset trer nå i kraft fra dag tre, og gjelder også for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Ordningen for omsorgspenger trer nå i kraft fra dag fire. Omsorgspenger har du rett til dersom barnet ditt er sykt, og nå som skoler og barnehager stenges. Selvstendig næringsdrivende vil få dekket omsorgspengene gjennom NAV, og antall omsorgsdager dobles. Les mer om dette.

Les NAV sin samleside om selvstending næringsdrivende under korona-pandemien her.

Les advokatfirmaet SANDS informasjonsside om rettigheter for selvstendig næringsdrivende her.

Les hele pressemeldingen fra Stortinget om den første krisepakken her.

Krisepakke for kulturlivet / arrangører

18.03.2020: Regjeringen legger fram en kompensasjonsordning for kulturlivet på 300 millioner kroner og en tilsvarende for idretten og frivilligheten på 600 millioner.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

Ordningene vil forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les hele saken

Krisepakke for selskaper

Bedrifter som har tapt omsetning
Bedrifter som har tapt omsetning sammenlignet med samme måned i fjor, vil få kompensasjon fra staten. For mars må du kunne dokumentere et omsetningsfall på mer enn 20%. For april og mai er det 30%. Hvis en bedrift ikke var virksom i fjor, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020.

Faste utgifter
Kompensasjonen vil gjelde faste utgifter til leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier.

Teskel for utbetaling
Terskelen for utbetaling er på 5000 kroner. Om du beregner et kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales det ikke ut.

Tilskudd

Allerede utbetalt:

Alle aktører som har kommet med informasjon, sier at de ikke vil tilbakekreve penger som er utbetalt for prosjekter som må endres/avlyses denne perioden. Les hele saken her: Koronavirus: informasjon ang. mottatt støtte/tilskudd

Ikke utbetalt/behandlet:

Det er ikke så mye informasjon om dette ennå. Det vi vet:

FFUK:
Søknader om støtte til reise, til reise- og etterutdanningsstipend, til kurs og seminar vil ikke bli behandlet. Dette pga den spesielle situasjonen landet er i nå. Alle innspillingssøknader blir utsatt, i første rekke til juni-møtet, men om nødvendig til høsten.
Alle prosjektstøttesøknader blir behandlet, og avlyste prosjekter blir å regne som gjennomførte, og kvalifiserer dermed til støtte. Nærmere beskjed kommer om dette.
Dere trenger IKKE trekke søknader til prosjekter som er avlyst. Midlene vi frigjør vil vi bruke til en egen krisestøtte. Dette kommer vi tilbake til.

Kulturrådet:
Foreløpig avholdes utvalgsmøtene i Kulturrådet som planlagt, med forskjellen at de nå finner sted digitalt. Det er ennå ikke klart om enkelte søknadsfrister og tildelinger vil bli utsatt.
– Vi ser nå på hvordan våre egne midler best kan benyttes for å møte denne krisen, sier Kristin Danielsen. – Parallelt med dette vil vi fortsette å dele ut midler til kunst og kultur over hele landet på vanlig måte. De nær ti tusen kunstnerne som har søkt Statens kunstnerstipend i år vil fortsatt få svar på sine søknader i løpet av mars måned. Dette er en del av kunstsektorens infrastruktur som kanskje er viktigere nå enn noen gang. Les hele saken

Nye tilskudd under koronapandemien

Bergen kommune har opprettet en midlertidig, ny tilskuddsordning. Tilskuddsordningen skal støtte ulike innovative prosjekter som kan gjennomføres på kort sikt og innenfor gjeldende restriksjoner og begrensninger som virussituasjonen pålegger oss. Eksempler på dette kan være strømmefestival, pop-up scener utenfor institusjoner eller tak- og balkongkonserter.

Les pressemelding og søk her

25.03.20: Kulturrådet setter av rundt 30 mill til en ny tilskuddsordning for tilpassing av både nye og gjennomførte kulturprosjekter. Formell utlysning, retningslinjer og søknadsskjema vil bli avklart i rådsmøtet neste uke, og blir tilgjengelige på Kulturrådets nettsider så snart som mulig. Ordningen ventes å få første søknadsfrist tidlig i mai, og en siste frist rundt sommeren. Les hele saken her.

NOPA fremskynder neste søknadsfrist til 1. april. Les hele saken her.

Midlertidig kompensasjonsordning for øvingsrom

Kulturrom: Kulturrom lanserer en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen vil omfatte driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom. Les mer

Fritt ord deler ut 40 mill ekstra for å “sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet”. Utlysningen er åpen. Søknader kan for eksempel dreie seg om:
– Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m.
– Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder.
– Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.
Første søknadsfrist 31.03 kl 15, deretter 30.04. Les hele saken her.

FFUK: Flere har spurt om Fond for utøvende kunstnere kan forvalte innsamlete midler.
Fondet kan motta donasjoner, og også forvalte disse, men er nødt til å ha visse regler for dette.
I første omgang legger vi ut denne informasjonen til folk som ønsker å gi, hvis og når det kommer inn midler vil vi legge ut informasjon til søkere om hvordan de kan søke på disse midlene.

• Fondet oppretter en egen konto for dette, og regnskapsfører alle gaver som kommer inn og alle bevilgninger som gjøres fra denne kontoen.

• Donasjoner kan settes inn på konto: 1813 30 32432 Eier av konto er Fond for utøvende kunstnere. Denne konto skal ikke brukes til annet enn donasjoner og uttak til støtte som nevnt over.

Les mer på FFUKs facebookside

Alternativ inntjening: Vipps, crowdfunding, donasjoner o.l.

Dersom du f.eks. streamer en konsert og vil samle inn penger via Vipps, er det viktig å ha en bedriftskonto på Vipps, ellers risikerer du å få stengt kontoen din. Akkurat nå under koronapandemien har de lettet litt på reglene, med noen forbehold:

“Har du som er artist ikke registrert et eget foretak, vil vi i en periode tillate at du kan gjøre innsamling av penger på din private Vipps. Vi gjør et unntak for å være smidige i disse tidene, men ordningen vil reverseres når hverdagen normaliseres. Forutsetningen for unntaket fra våre vilkår er at:
1) artisten ikke har registrert foretak
2) vippsbetalinger kan defineres som «donasjon» (typisk alle som sier at en «billett» koster mellom 0 og uendelig, eller noe sånt)
3) Vippsbetalinger har startet etter Covid-19-tiltakene trådte i kraft i Norge.”
Les hele saken fra Vipps

 

Mange har registrert seg på ulike crowdfunding-sider, med stor suksess. Se vår ressurs om Crowdfunding. Under finner du noen lokale aktører du kan støtte på ulike måter:

Victoria café og pub > bidra.no, støtte eller gavekort

Apollon platebar > facebook, Vipps for gavekort

Café Legal > facebook, Vipps for gavekort + digitalt besøk

Kakkmaddafakka > patreon

Tikkio > lansering av donasjonsplatform

FFUK > tar imot donasjoner for omfordeling til utøvere – se mer over

Send tips om andre på brak@brak.no

Livestreams

Les vår guide for livestreaming her

Mange musikere setter opp egne livestreams av konserter. Dette kan gjøres enkeltvis, eller samlet på ulike plattformer. Ballade prøver å holde oversikt her, vi prøver å holde oversikt over konserter av Vestlandsartister, eller på scener i Vestland her.

 

TONO og livestreams

30.03.2020: OBS! TONO har oppdatert retningslinjene sine for livestreaming.

Alle livestreams som generer inntekt, inkludert Vipps til artist, skal meldes inn til TONO. De vil så fakturere for 10%. TONO-avgiften vil som vanlig gå til opphavere av musikken.

Dersom du er arrangør, men inntekten går direkte til artisten, er det artistens (eier av Vippskonto) ansvar å rapportere.

Les hele saken med spørsmål og svar fra TONO her

Streamnorsk og #hørnorsk

Følg spillelisten Brakstart 2020 for nye låter fra Vestland, og Best fra Vest for en samling kuraterte topp 5-lister.

Det er flere kampanjer ute som oppfordrer radiokanalene til å spille norsk, og i hvert fall NRK P1 har fulgt opp.

Digitale årsmøter

Det er sesongen for årsmøter, og mange lurer på hvordan disse skal avholdes. Her er noen digitale platformer:

Jitsi meet: gratis og åpent

Whereby: gratis for opp til 4 pers, åpent. Ulike prisnivåer etter dette.

Zoom: gratis for opp til 100 pers, men maks 40 min, ulike prisnivåer.

LNU jobber med å finne digitale løsninger som kan inkludere digital avstemming og talerlister.

Mental helse

Det kan være en påkjenning å være i karantene, isolasjon, eller generelt å holde sosial distanse. Nyhetsbildet er krevende, og psykologer har måttet stenge kontorene. Les disse artiklene for tips om hvordan du kan holde god mental helse i denne tiden:

Creo: Angstlindring og selvisolasjon, en veiledning

NRK-artikkel: Slik kan karantenetiden påvirke deg psykisk

BBC-artikkel (engelsk): Coronavirus: How to protect your mental health

Music Norway har en mental health worker tilgjengelig på telefon: les mer

Tips til utøvere og opphavere

Jørn Dalshow har lagt ut noen tips om hva du kan gjøre på disse dagene. Les de her på Music Norway sine sider.

Interesseorganisasjoner som jobber for bransjen

Det er mange som jobber for at artister og bransjeaktører skal ha så gode arbeidsvilkår som mulig – ikke bare nå, men gjennom hele året. Dersom du ikke er medlem i noen organisasjoner, kan dette være en gylden mulighet.

 

Annet

God informasjon om regnskap og rettigheter

Informasjon om Brak under pandemien

Siste nytt