Filtrer på tags

Kartlegging av scenetekniske yrker – Kulturrom

Kartlegging av scenetekniske yrker - Kulturrom

I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) kartlegger Kulturrom forhold innen scenetekniske yrker.

Musikkøkonomien har for lengst dreid seg bort fra innspilt musikk og inn mot livemarkedet. En naturlig følge av dette er at det er viktigere enn noen gang å sette fokus på hva disse endringene har å si for det scenetekniske livefeltet. En kartlegging av det scenetekniske feltet mener vi er et viktig verktøy for å innhente kunnskap og kompetanse om et felt vi per i dag vet for lite om arbeidsforholdene til, og ikke minst jobbe systematisk for å bedre disse forholdene. Det er også viktig å belyse hvordan COVID-19 har påvirket forholdene i feltet.

Hva kartlegges?

Kartleggingen vil se nærmere på bransjens bemanningsbehovutdanningsmuligheter og arbeid- og lønnsforhold. Samt kjønnsbalanse og muligheter for en normalisert hverdag.

Hva vil kartleggingen brukes til?

Kartleggingen vil være et viktig verktøy i Kulturroms interessepolitiske og kompetansehevende arbeid innenfor det scenetekniske yrket. Blant annet arbeidet mot opprettelsen av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge hvor Kulturrom er en av partene i en arbeidsgruppe nedsatt av Creo. Arbeidsgruppen består ellers av VirkeNorske Konsertarrangører og Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon.

 

Les mer og svar her.

Siste nytt