Filtrer på tags

Kartlegging av behovet for øvingslokaler i Bergen

I forbindelse med etableringen av den nye øvingsparken ønsker Bergen Kommune å kartlegge behovet for øvingslokaler for musikere. Et spørreskjema er laget og link ligger under her. Ved å svare på denne undersøkelsen kan du bidra til å bedre forholdene for musikere i Bergen. Jo flere band og artister som svarer på denne undersøkelsen, jo mer reelt bilde vil vi få over behovene musikere i Bergen har.

Du svarer på undersøkelsen her!

Siste nytt