Nordisk Kulturfond – Oppstart

OPPSTART er Nordisk Kulturfonds nye ”hurtigstøtte”, som skal gjøre det lettere å komme i gang med å arbeide nordisk. Her støttes den første idéutviklings- og nettverksfasen innen for kunst- og kulturprosjekter.

Du kan maksimalt søke om 25 000 DKK. Hvis du bor i Grønland, kan du søke om maksimalt 35 000 DKK.

Hurtig beskjed

Der er ingen søknadsfrist.
Vi mottar søknader løpende, og du får allerede et svar fra oss per email innen to uker.

Se her for mer info og søknadsskjema.