Music Norway – Bransjetilskudd

Bransjetilskudd til støtteapparat som i hovedsak forvalter flere artister/rettigheter

Det kan søkes den 1. hver måned, obs – første søknadsfrist i 2019 er 7. januar

Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter.

Formålet er å øke markedsverdien, etterspørselen og oppmerksomheten til de artistene de representerer, samt øke nettverket, markedsinnsikten og omdømmet til det norske støtteapparatet. Tilskuddet skal bidra til å skape flere internasjonale samarbeid og avtaler som øker eksportinntektene og markedsandelen til artisten og/eller selskapet.

Hvem kan søke?

Støtteapparat, dvs. norske musikkselskaper som representerer flere artister, opphavere eller rettigheter. F.eks. produksjonsselskap, musikkforlag, plateselskap, management og bookingselskap innen alle sjangre som holder til i Norge og som utvikler artister, musikere, solister, låtskrivere og komponister.

Søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse, og selskapet må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Norske musikkselskaper med hovedkontor i Norge vil bli prioritert.

Selvrepresenterende artister som sitter på master/rettigheter til egne verk kan søke hvis de kan vise til internasjonal etterspørsel og internasjonale samarbeidspartnere som investerer økonomisk i prosjektet.

Les mer på Music Norways egne sider