Fritt Ord

Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at behandling er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Kunst og kultur

“Viktige gjennombrudd for ytringsfriheten har ofte skjedd gjennom kunsten og den allmenne kulturdebatten. Fritt Ords formål dekker kulturtiltak som primært gjør bruk av ordet. I denne sammenheng vil det særlig innebære støtte til resonnerende kataloger, tiltak for meningsutveksling og tverrkulturell dialog i forbindelse med kunstuttrykk, debatt om kulturpolitikk”.

Dette kan for eksempel være fora på festivaler.

Fritt ord har følgende søknadsfrister:

6. januar 2016 blir behandlet i februar
12. februar 2016 blir behandlet i mars/april
29. mars 2016 blir behandlet i mai
13. mai 2016 blir behandlet i juni
1. august 2016 blir behandlet i september
9. september 2016 blir behandlet i oktober/november
4. november 2016 blir behandlet i desember

Det er obligatorisk for søkerne å sende  en utførlig beskrivelse av prosjektet det søkes om, samt å levere budsjett og finansieringsplan.

  • Prosjektbeskrivelse: en presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan: oversikt som viser prosjektets kostnader, egenfinansiering, prosjektets antatte inntekter, annen støtte som det er gitt tilsagn om og andre søknader som er sendt, men ennå ikke besvart.

I tillegg kan søkerne også laste opp andre dokumenter som er relevante for behandlingen av søknaden. Disse lastes opp som CV eller Vedlegg.

  • CV: kortfattet informasjon om kvalifikasjonene til enkeltperson eller gruppe involvert i prosjektet. Er det flere involverte, må CV-er samles i en fil.
  • Vedlegg: eksempelvis utdrag av manus begrenset til 1-2 kapitler, støtteuttalelser, intensjonsavtale med forlag om bokutgivelse, visningsavtale med TV-kanal, presseklipp eller støtteuttalelser.

Se her for mer informasjon og søknadsveiledning