Frifond musikk

Frifond musikk er en støtteordning som gir tilskudd til band, kor og sanggrupper over hele landet.

Er du ung musikerspire?

Frifond musikk er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner og -grupper.

Frifond ble i 2000 opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet.

Frifond musikk blir administrert av Norsk musikkråd.

Målgruppe

Frifond musikk fordeler midler til musikkinteresserte barn og unge over hele landet. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år, og gruppa må bestå av minst tre personer. Søker må være en demokratisk organisasjon, forening eller gruppe, som driver aktivitet på eget hjemsted.

Hvem kan få støtte og til hva?

Frifond musikk gir tilskudd til blant annet musikkutstyr, studioleie og konserter.

Se her for søknadsskjema og mer info.