Fond for Lyd og Bilde – MARKEDSFØRING: MUSIKKUTGIVELSER

Formål

Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte musikkutgivelser.

Hva kan få støtte

Markedsføringsprosjekter som gjelder ferdig produserte musikkutgivelser eller en serie singelutgivelser. Det kan søkes om tilskudd til produksjon av musikkvideo.

Hvem kan søke

Produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar overfor ferdig produkt og som bor og hovedsaklig har sitt virke i Norge kan søke.

For mer info og søknadsskjema, se her.