De norske ambassadene – Støtteordninger for norske kulturarbeidere som skal opptre i USA

Musikere og kunstnere som ønsker å profilere seg med konserter, utstillinger eller opptredener i USA kan søke om økonomisk støtte. Det kan også gis støtte til norske institusjoner som ønsker å invitere amerikanske journalister og ressurspersoner innen ulike fagfelt til Norge.

Det oppfordres til å være ute i god tid med søknader. Det er mulig å søke om støtte fra en eller flere av følgende støtteordninger:

REISESTØTTE FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET

(Forvaltes av Music Norway)
For: Musikere og scenekunstnere som planlegger å opptre i USA
Formål: Finansiere eller delfinansiere reise fra Norge til USA (flybillett fra Norge til USA)

Profileringen av norsk musikk og annen kultur i utlandet er høyt prioritert av utenrikstjenesten. Man kan ikke søke Ambassaden og generalkonsulatene direkte om reisestøtte til og fra USA, da UDs reisestøtteordning til dette formål administreres av Music Norway.

Søknader sendes til: www.stikk.no

REISESTØTTE FRA AMBASSADEN OG GENERALKONSULATENE I USA

For: Musikere og kulturarbeidere som planlegger opptredener eller kulturarrangementer i USA.
Formål: Finansiering av reisekostnader (fly/tog/hotell) innenlands i USA ved turnevirksomhet og/eller oppsetningskostnader i forbindelse med prosjektet. Merk at Ambassaden ikke finansierer transatlantiske reiser.

Ambassaden ønsker i hovedsak å støtte profesjonelle kulturarbeidere som har en langsiktig målsetning om å etablere seg på det amerikanske markedet. Hvis et arrangement for eksempel sammenfaller med utgivelse av ny CD eller bok el.l i USA, taler dette til søknadens fordel. Vi støtter kun unntaksvis artister som kommer til USA for enkeltstående opptredener.

Det oppfordres til å søke ambassaden og/eller generalkonsulatet som har det konsulære ansvaret for området det skal opptres i.

STØTTE TIL PRESSE- OG BESØKSREISER

For: Norske kulturinstitusjoner/festivalarrangører som ønsker å invitere amerikanske journalister og ressurspersoner innen ulike fagfelt fra USA til Norge. Ambassaden inviterer også ulike kontakter direkte.
Formål: Bidra til å presentere Norge, synliggjøre norsk kultur og styrke samarbeidet mellom norske institusjoner og amerikanske partnere.

Festivaler og arrangementer i Norge med tydelig norsk profil oppfordres til å søke om støtte til besøk av amerikanske journalister og ressurspersoner innen ulike fagfelt. Ambassaden og generalkonsulatene kan ikke bistå med midler til festivaler og kulturarrangementer i Norge hvor flertallet av artistene er utenlandske, da våre midler er øremerket for profilering av norsk kultur.

Avhengig av hvor vedkommende er bosatt, sendes søknader de forskjellige konsulatene.

ALLE SØKNADER MÅ INNEHOLDE
•Beskrivelse av arrangementet.
•Formål for midlene det søkes om.
•Tidsramme.
•Budsjett (dette bør være så detaljert som mulig. Hotell- og reisekostnader må spesifiseres).
•Informasjon om hvilke andre instanser det er søkt midler fra, samt innvilgede søknader.

Les mer om kunstfaglige støtteordninger

Uavhengig av om ambassaden eller generalkonsulatene støtter arrangementet økonomisk oppfordres alle artister som opptrer i USA til å opplyse om dette, slik at vi kan profilere arrangementet på våre nettsider: norway.org

Se her for mer info om søknadsprosessen.