Filtrer på tags

Hvordan jobber vi? : Samling for kulturarrangører

Hvordan jobber vi? : Samling for kulturarrangører

[for English > scroll down]

Hvordan jobber vi? En førsommer-samling for kulturarrangører og -organisasjoner. Hvordan ser vi for oss fremtiden og hvordan kan vi samarbeide?
Arrangert av Bergen Kjøtt og Brak
Torsdag 18. juni 10.30 – 12.30
Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1, 5032 Bergen

RSVP: Send påmelding til Eva Rowson på Bergen Kjøtt : eva@bergenkjott.org.

Bli med oss på morgenmøte med kulturarrangører og -organisasjoner.

Vi inviterer deg til å diskutere hvordan vi jobber for tiden og hvordan vi planlegger fremover. Og, hvordan vi kan samarbeide og utveksle erfaringer under COVID-19-tiltakene, og hvordan vi kan ta ansvar for å skape et åpent og inkluderende kulturmiljø.

Gi beskjed hvis du ikke kan delta, men ønsker å bidra med tanker og spørsmål.

Denne samlingen er organisert i tråd med gjeldende FHI-anbefalinger for å minimere COVID-19-smitte. Hvis du ikke føler deg frisk, kan du ikke delta. [https://www.fhi.no]

<><><><><><><><><><>

How are we working? : A pre-summer gathering for cultural organisers and organisations to share how we’re each working, planning and envisioning for the future – and how we could work together
– hosted by Bergen Kjøtt and Brak
Thursday 18 June 10.30 – 12.30
Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1, 5032 Bergen

RSVP: email Eva Rowson at Bergen Kjøtt in advance: eva@bergenkjott.org.

Please join us for a morning meet-up with other cultural organisers and organisations in Bergen. At Bergen Kjøtt we can provide a big enough space for us to meet each other safely in person.

We invite you to discuss how we’re each currently working and planning. And, how we might be able to collaborate or simply share experiences as COVID-19 restrictions change, and as we each take responsibility for creating an open and including cultural environment.

If you cannot attend in person, but would still like to contribute some thoughts and questions, please let us know.

This gathering is organised in line with current NIPH recommendations to minimise COVID-19 infection. If you feel any illness, please do not attend. [https://www.fhi.no/en/]


Image design : The Art of Luke Drozd

Siste nytt