Filtrer på tags

Husk klimainsentiv når du søker støtte fra Kulturrådet!

Husk klimainsentiv når du søker støtte fra Kulturrådet!

Kulturrådet har satt av 2,1 mill. kroner til klimainsentiver på sine støtteordninger fra og med søknadsfristen 3. juni. Dette innebærer at søkere som ønsker å redusere sine miljø- og klimaavtrykk kan beskrive tiltak i søknader til støtteordningene, og budsjettere med kostnader det kan medføre. Kulturrådet vil deretter vurdere å øke tilskuddene tilsvarende disse kostnadene.

Bruk gjerne Kulturrådets informasjonskilder:

https://www.kulturradet.no/norsk-kulturfond/vis-artikkel/-/kulturradet-med-nye-klima-og-miljoinsentiver

 

Tilskuddsordninger for musikk med miljø- og klimainsentiver;

  1. september:

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikere-og-ensembler

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kirkemusikk

 

  1. desember

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/bestillingsverk-og-produksjonsstotte-musikk

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/andre-musikktiltak-prosjektstotte

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/fonogram-innspillinger

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikere-og-ensembler

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk

 

Andre frister:

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikkfestivaler (frist er passert for å år)

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/publiseringsstotte-for-musikkinnspillinger (løpende søknadsfrist)

 

Siste nytt