Workshop: Momskompensasjon for frivillige foreninger

Er du en frivillig festival eller konsertarrangør som vil søke momskompensasjon? Kom på workshop på Brak-kontoret for å få hjelp til å levere søknaden.

Søknadsfrist 1. september

Momskompensasjonen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i fjor. For å kunne søke om momskompensasjon må søkerne være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut og oppfylle kravet om frivillig aktivitet. Det ble vedtatt nye retningslinjer 19. april 2013 og det er et uttalt mål om å gjøre ordningen mer enkel og tilgjengelig for små organisasjoner. Dermed kan organisasjonene bruke minst mulig tid på skjemaer og mest mulig tid på aktivitet. Det ble innført reduserte minstegrenser og reduserte krav til revisor. Fristen er 1. september

To ulike modeller

Forenkla modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader. Det er dermed ulike minstegrenser og krav på de to ulike modellene.

  • Forenklet: Du må ha driftskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen på over 200.000 kroner.
  • Dokumentert: Du må ha reelle momskostnader på over 14 000 kroner.

Alle søkere skal legge ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsmelding.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider

Påmelding

Påmelding er gratis for alle Brak-medlemmer. Det blir en felles gjennomgang av momskompensasjonsordningen klokka 15.00, men det er mulig å avtale individuell rådgivning denne dagen (tirsdag 19. august).

Meld meg på!

Bookings are closed for this event.

Siste nytt