Voksenopplæringstilskudd

Vestland musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund (MSF) tilskudd til voksenopplæring i musikk. VO-tilskudd er et skattefritt tilskudd til organisert opplæring for amatøraktivitet innen musikk. Dette betyr at man kan søke tilskudd til f.eks. bandøving. Legg merke til at øvingene må registreres i forkant, og støtte utbetales etter innsendt rapport.

For å kunne søke voksenopplærings-midler (VO-midler) må du oppfylle disse kriteriene:

  • Medlem av en organisasjon (feks AKKS eller Bandorg)
  • Amatør – du kan ikke leve av musikkaktiviteten
  • Man må være minimum tre personer over 14 år som øver sammen i et band, kor, orkester o.a. for å få undervisnings-/øvingsstøtte på kroner 40,- per time hvis man øver uten lærer (som band gjør), eller kr. 100,- per time hvis man øver med lærer (dirigent). Timesatsen kan bli nedjustert i tilfeller der potten er tom.
  • Det enkelte kurs må ha en varighet på minimum 8 timer.
  • Kontaktpersonen må være fylt 18 år.
  • Alle kurs (øvinger) søkes om forhåndsvis og rapporteres etterskuddsvis via nett der man også søker for de kommende semestrene ved å opprette nye kurs på egenhånd.
  • Søknads- og rapporteringsfrist er 30. juni og 31. desember, men ta kontakt med Vestland Musikkråd hvis du har glemt å søke så skal vi prøve å hjelpe deg.

Les mer om ordningen på Vestland Musikkråds nettsider her.

Les om oppdatering i forbindelse med Koronapandemien.

Siste nytt