Vestland fylkeskommune – info

I forbindelse med fylkessammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane, vil det i 2020 være litt avvikende frister. De nye tilskuddsordningene med tilhørende frister vil vedtas 21. januar, og legges ut så snart som mulig etter dette.

 

Se Vestlandfylke.no for informasjon og oppdateringer. Søkandsfrister vil bli lagt ut her: https://www.vestlandfylke.no/kultur/kunst–og-kulturutvikling/

Siste nytt