Vestland fylke – Kunstnarstipend

Formål

Stønad til profesjonelle kunstnarar i Vestland.

Kven kan søkje

Profesjonelle kunstnarar innan alle kunstuttrykk og sjangrar som bur og har sitt virke i Vestland fylke. Det er krav om kunstfagleg utdanning eller høg realkompetanse.

Søknadsfrist

15. juni

Kva kan støttast

Stipenda er meint å gje kunstnarar – både nyutdanna og etablerte – høve til utvikling, fordjupning og/eller fagleg påfyll. Det vert ikkje gitt støtte direkte til instrument, materiale, utstyr o.l.

Støttenivå

17 stipend á kr 40.000

Klikk her for meir info og søknadsskjema

Siste nytt