Trafo.no

Søknad om pengestøtte til dine kreative og kunstneriske prosjekter. Dette er et tilbud til deg som er i gang med en idé, et prosjekt eller en workshop som du ønsker å utvikle. Du er mellom 16 og 22 år og bosatt i Norge.

Kriterier
◾Trafo gir kun ren prosjektstøtte, med den originale, kunstneriske idé som utgangspunkt.
◾Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner o.a. kan ikke søke.
◾Innkjøp av utstyr og software støttes som regel ikke.
◾Reiseutgifter støttes som regel ikke.
◾Prosjekter som er en del av egen utdanning støttes ikke.
◾Trafo støtter ikke honorar eller lønn til prosjektsøker.
◾Søknader som ikke faller innenfor andre offentlige støtteordninger vil som regel bli prioritert.
◾Når det gjelder søknader om utstyr og innspilling innenfor lyd, oppfordrer vi dere til å søke Frifond musikk og/eller Musikkutstyrsordningen.
◾Maksimal søknadssum er kr 10000,-
◾Svar gis innen 3 uker etter søknadsfristen.

For mer info og søknadsskjema, se her: http://trafo.no/penger/

Siste nytt