TONO – Unge talenter

Unge talenter

TONOs gruppeforeninger NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og NKF (Norsk Komponistforening) har bevilget midler til stipendordningen Unge Talenter, som deles ut av TONO.

Stipendet stiller ikke krav til medlemsavregning eller medlemstid. Eneste krav er at søker er TONO-rettighetshaver og i alderen 17-25 år. Det er ingen spesielle krav til hva man kan søke stipend til, så lenge man søker om støtte som har med musikalsk virksomhet å gjøre. Typiske formål er innkjøp av datamaskin, programvare, instrumenter, arbeid, studier, reiser, promotering av egne verk etc.

Stipendbeløpene her vil være lavere enn i det ordinære TONO-stipendet. Det er ikke anledning til å søke på begge stipendordningene.

Søknadsperiode
Perioden er den samme som for TONO-stipendet, fra 19. mars til 23. april kl. 16.00.

Hvor søker du?
Du søker ved å benytte skjemaet som du finner ved å klikke her .

Se TONO’s sider for mer info.

Siste nytt