Bergen kommune tilskuddsordning: Arbeids-, kultur- og etableringsstipend

OBS: Denne tilskuddsordningen har ikke publisert ny informasjon for 2020 ennå. Saken vil bli oppdatert - men søknadsfristen er den samme.

Tilskuddsordning: Arbeids-, kultur- og etableringsstipend 

Beskrivelse av tilskuddsordning

Bergen kommunes arbeids-, kultur- og etableringsstipend skal gå til personer eller foretak med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Ordningen gjelder alle fagfelt. Tilskuddsordningens hovedformål er å bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling for nyetablerte og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere.

Bergen kommunes arbeidsstipend er på kr 225 000. I henhold til tiltak i kunstplan for det profesjonelle feltet 2018-2027 er det øremerket ett stipend til kritikere og ett til komponister. Størrelsen på kultur- og etableringsstipendene kan variere, men ligger normalt mellom 20 000 og 50 000 kroner.

Målgruppe – hvem kan søke

Enkeltkunstnere, kunstnergrupper, kulturarbeidere og kulturforetak kan søke etablerings- eller kulturstipend, mens arbeidsstipendene er forbeholdt skapende og utøvende kunstnere. Det skal normalt ikke gis stipend til personer i et utdanningsforløp. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune.

Søknadsfrist 
Søknadsfrist er 1. juni. Søknadsfristen må overholdes.

Siste nytt