Sparebanken Vest: Allmennyttige midler

Hva kan du søke støtte om

Fra bidrag til den lokale festivalen, til støtte til de unge håpefulle på idrettsbanen, til tiltak som støtter utdanning og oppvekst og ikke minst hvordan SPV gjennom aktivering, deling og hvordan fasilitering av lokalkompetanse kan være en bidragsyter til vekst innenfor næringslivet på Vestlandet.

Satsingsområder:

  • Oppvekst og utdanning
  • Næring
  • Idrett
  • Kultur

SPV deler ut midler hele året, men hovedandelen blir fordelt 1. april.

Se her for mer informasjon og hvordan du søker

Siste nytt