Søknadsfrist: Bedriftsutvikling og forretningsforståelse for kulturnæringen

Høgskolen i Bergen tilbyr, i samarbeid med Brak, et nytt fag rettet mot musikkbransjen og øvrige kulturnæringer som vil gi deg økt kunnskap om hvordan profesjonalisere din virksomhet og orientere deg i markedet. Faget et 15 studiepoeng og går over fire samlinger høsten 2014. Søknadsfrist 1. september, studiestart 10. september.

Mål

Faget skal gi aktører innen kulturfeltet kunnskap en grunnleggende faglig forståelse som gjør dem bedre rustet til å utarbeide forretningsplaner, skaffe samarbeidspartnere, lage budsjett, levere regnskap og lage planer for hvordan de skal nå sine kunder. Med økt kompetanse vil studentene få bedre forutsetninger for å drive sin egen bedrift eller jobbe i en organisasjon eller selskap.

Innhold

Det vil være bygget opp med fire samlinger à to dager (ukedager). Totalt ca 60 undervisningstimer fordelt på fire hovedtema:

  • Forretningsplanlegging og prosjektplanlegging – med fokus på tema som visjon, målgruppe, markedsføring og sosiale medier
  • Regnskapsforståelse – blant annet med fokus på hvordan lese regnskap og innføring i kalkyler
  • Praktisk økonomi – fokus på tema som skatterett, selskapsformer og hvordan drive en bedrift
  • Avtalerett og forhandling – hva man må tenke på når man gjør avtaler i en bedrift generelt og i kulturnæringene spesielt, samt immaterielle rettigheter

Flere av eksemplene som gjennomgås under kurset vil ta utgangspunkt i musikkbransjen, men faget vil være relevant for alle som jobber innen kulturnæringene – både i organisasjoner og små eller store bedrifter, samt utøvende kunstnere som vil bli flinkere til å administrere sitt eget virke. Gjesteforelesere vil hentes inn fra flere fagfelt.

Les mer om faget her

 

Brak_HiB_fag2

BrakogHiB2014

Siste nytt