Sogn og Fjordane Musikkråd: Voksenopplæringsmidler

Vaksenopplæring i Sogn og Fjordane

Medlem i Sogn og Fjordane musikkråd får støtte til vaksenopplæring i musikk gjennom Musikkens studieforbund. For 2012 skal alle søknadar sendast Musikkens studieforbund sentralt.

Sogn og Fjordane musikkråd vil overta administrasjon av vaksenopplæringa frå 2013. Vi gir statsstøtte til organisert opplæring i for eksempel samspel, gruppeopplæring, instruksjon og særskilte opplæringstiltak.

For mer info, se her.

Siste nytt