Sogn og Fjordane Musikkråd: Voksenopplæringsmidler

Møre og Romsdal musikkråd administrerer VO-midlene for Sogn og Fjordane nå.

Møre og Romsdal musikkråd har tatt i bruk nettbasert system for rapportering og søknad om voksenopplæringsmidler.

Frister:

Søknad om kurs må sendes inn minimum 14 dager før oppstart av kurs.

Rapporter skal være inne 1.Juli for kurs på våren, og 10. Jan for kurs på høsten.

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt