Sogn og Fjordane musikkfond

Søknadsfrist SOMU 15. oktober

SOMU er eit fond som tilbyr støtte til artistar og andre aktørar i musikknæringa som er knytt til Sogn og Fjordane. Det er mogleg å søke på fem ordningar. Talentprogram og etableringsprogram blir tildelt som eit verktøy for å komme seg vidare i bransjen, mens støtte til innspeling, turné eller arrangørsamarbeid blir tildelt som pengegåver.

Søknadsskjema blir lagt ut 1. september.

sjå www.somu.no for meir informasjon.

Siste nytt