Sogn og Fjordane musikkfond

Søknadsfrist SOMU 15. oktober

SOMU er eit fond som tilbyr støtte til artistar og andre aktørar i musikknæringa som er knytt til Sogn og Fjordane. Det er mogleg å søke på fem ordningar. Talentprogram og etableringsprogram blir tildelt som eit verktøy for å komme seg vidare i bransjen, mens støtte til innspeling, turné eller arrangørsamarbeid blir tildelt som pengegåver.

Midlane kjem frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Tenester vert levert av samarbeidspartnarane OnCue Music Productions AS, Vestnorsk Filmsenter og Malakoff Rockfestival.

Fondet er etablert og administrert av Brak og støttar innspelingsprosjekt, turnear og arrangørsamarbeid. I tillegg administrerer SOMU eit talentprogram og eit etableringsprogram.

sjå www.somu.no for meir informasjon.

Siste nytt