Sogn og Fjordane fylkeskommune – Kulturmidlar prosjekt

Tilskot til prosjekt og tiltak

Tilskot vert gitt til prosjekt og tiltak som har føremål innan kulturområdet, med kulturell karakter som har allmenn interesse, og verknad for heile eller ein større del av fylket. Utviklingsperspektivet, der ein ønskjer å undersøke nye tiltak og arbeidsformer og samarbeid, samt å realisere dristige nyskapande kultursatsingar vert vektlagt ved tildeling.

Målet med tilskotsordninga er å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv i fylket.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema: Tilskot til prosjekt og tiltak.
Søknadsfristen er 01.03.19

Kven kan søkje?

Alle som driv med kulturell aktivitet som har allmenn interesse, og med verknad for heile eller ein større del av fylket, kan søke tilskot. Tiltak som viser nye vegar i kulturarbeidet kan også søke.

Les meir her

Siste nytt