Sogn og Fjordane fylkeskommune – Kulturmidlar drift

Tilskot til drift

Tilskot vert gitt til fylkesdekkande kulturorganisasjonar/fylkesledd og arrangørar med føremål innan kulturområdet. Ein legg særleg vekt på kulturaktivitet til barn og unge. Målet med tilskotsordninga er å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv i fylket.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema: Tilskot til drift
Søknadsfristen er 01.03.19

Kven kan søkje?

  • Fylkesdekkande kulturorganisasjonar/fylkesledd.
  • Arrangørar av varige, faste kulturtiltak.

Les meir her

Siste nytt