Sogn og Fjordane fylkeskommune – Arbeidsstipend for kunstnarar

Målet er å gje skapande og utøvande kunstnarar høve til å utvikle sine kunstnariske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk.

Kven kan søkje?

Profesjonelle kunstnarar innan alle kunstuttrykk og sjangrar som bur og har sitt virke i Sogn og Fjordane. Kunstnarar under utdanning kan ikkje søkje.

Kunstnarar som mottar Statens kunstnarstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan ikkje søkje kunstnarstipend frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Om ein har fått stipend gjennom ordninga skal det gå minst tre år før ein vil bli vurdert for eventuelt nytt stipend.

Stipendet kan søkjast av enkeltpersonar eller grupper.

Søknadskjema

Elektronisk søknadskjema: Kunstnarstipend

Les meir her

 

Siste nytt