Norsk Kulturråd: Musikkensembler

Formål

Ordningen har som formål å gi musikkensembler innen ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling.

Hva kan få støtte

Ensemblevirksomhet (produksjon og formidling) på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå.

Hvem kan søke

Musikkensembler innen alle sjangre kan søke ordningen.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Ensemblestøtteordningen og musikerordningen vil bli sett i sammenheng ved tildeling av tilskudd.

For mer info, se her.

Siste nytt