Norsk Kulturråd: Musikerordningen innenlands

Formål

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre.

Hva kan få støtte

Det kan søkes om støtte til ulike konsertproduksjoner og turnévirksomhet. Det kan søkes om flerårig tilskudd. Tiltak med talentutvikling som målsetning kan også søke.

Det gis ikke støtte til:

  • Investering i utstyr.
  • Tilskudd til produksjoner/turneer som allerede har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.
  • Musikkgrupper/ensembler som mottar støtte fra tilskuddsordningen for ensembler vil ikke bli prioritert.

Hvem kan søke

Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister som allerede har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

For mer info om musikerordningen, se her.

Siste nytt