Norsk Kulturråd: Kunstløftet

Formål

Kunstløftet er et utviklingsprosjekt for perioden 2012-2015. Målet er interessante og relevante kunstprosjekter for barn, ungdommer og unge voksne i alle kunstformer.

Prosjektet Kunstløftet har egne nettsider der man finner utdyping av målsettinger, artikler, kunnskapsstoff, omtale av prosjekter m.m.

Hva kan få støtte

• Kunstproduksjoner for barn og ungdom i alle kunstformer
• Prosjekter som har som mål å etablere eller videreutvikle produksjonsarenaer med rom for utprøvende og nyskapende kunstproduksjoner for barn og ungdom.
• Prosjekter som fremmer dialog, debatt, forsøk og økt kunnskap blant kunstfeltenes aktører om vilkår og utfordringer knyttet til produksjon og formidling av ny kunst for barn og ungdom.
• Kunstprosjekter som forsker i eller genererer refleksjon om maktforhold, relasjoner eller andre vilkår knyttet til barn, barndom eller oppvekst.
• Gjestespill eller tilsvarende formidlingstiltak på andre kunstområder med målgruppe barn og ungdom (inn- og utland).

Det gis ikke tilskudd til:
• Prosjekter som primært har et pedagogisk formål
• Filmproduksjon
• Turnéstøtte

Det er ikke anledning til å søke tilskudd fra både Kunstløftet, prosjektstøtte barn og unge og barne- og ungdomsblader til ett og samme prosjekt.

Hvem kan søke:

• kunstnere, kunstnergrupper, kuratorer, formidlere og arrangører
• virksomheter i det prosjektbaserte kunstfeltet
• kunst- og utdanningsinstitusjoner
• kunstnerorganisasjoner

For mer info, se her.

Siste nytt