Norsk Kulturråd: Fonograminnspilling

Formål

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

Hva kan få støtte

Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond er begrenset til fire bestemte områder:
• innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, herunder partiturmusikk, orkesterverk og elektroakustiske komposisjoner
• innspillingsprosjekter for barn og unge
• innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
• innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

For generell innspillingsstøtte, henvises det til prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde.

Hvem kan søke

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Andre kriterier

Det skal foreligge plan for utgivelse og distribusjon av ferdig innspilling ved innsendelse av søknad.

For mer info, se her.

Siste nytt