Norsk Kulturråd: Arrangørstøtte

Formål

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • formidler musikk til barn og unge
  • bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
  • stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling

Hva kan få støtte

Man kan søke om tilskudd til arrangørvirksomhet.

Det gis tilskudd til arrangører med et helårig konserttilbud. For å gi en bedre geografisk spredning av tildelingene fra arrangørordningen, kan det også gis tilskudd til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra tilskuddsordningen for festivaler og til enkeltkonserter.

Det kan også søkes om flerårig tilskudd. Arrangører som søker om flerårig tilskudd må i søknaden redegjøre for planlagt virksomhet i søknadsperioden.

Det gis ikke støtte til:

  • Investering i utstyr. Arrangører kan kun søke om tilskudd knyttet til kostnader i forbindelse med konsertproduksjoner/formidlingsvirksomhet
  • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

Hvem kan søke

Målgruppen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et konserttilbud innen alle musikksjangre.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

 

For mer info, se her.

Siste nytt