Norsk Kulturråd: Arrangørstøtte

Formål

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som

 • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
 • stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
 • formidler musikk til barn og unge
 • bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
 • stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling

Hva kan få støtte

 • Man kan søke om tilskudd til arrangørvirksomhet.
 • Det gis tilskudd til arrangører med et helårig konserttilbud. For å gi en bedre geografisk spredning av tildelingene fra arrangørordningen, kan det også gis tilskudd til festivalarrangementer som ikke mottar støtte fra tilskuddsordningen for festivaler og til enkeltkonserter.
 • Det kan også søkes om flerårig tilskudd. Arrangører som søker om flerårig tilskudd må i søknaden redegjøre for planlagt virksomhet i søknadsperioden.

Det gis ikke støtte til:

 • Investering i utstyr. Arrangører kan kun søke om tilskudd knyttet til kostnader i forbindelse med konsertproduksjoner/formidlingsvirksomhet
 • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

Hvem kan søke

 • Målgruppen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et konserttilbud innen alle musikksjangre.
 • Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

 

For mer info om arrangørstøtteordningen, se her.

Siste nytt