Norsk Kulturråd: Andre musikktiltak – Prosjektstøtte

Formål

Formålet med tilskudd fra avsetningen for andre musikktiltak er å støtte nyskapende prosjekter og forsøksordninger innen kunstområdet musikk som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger, samt til ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å verne og tilgjengeliggjøre musikkhistorien i Norge.

Hva kan få støtte

Enkelttiltak og prosjekter innen musikkområdet som har tilknytning til Kulturrådets prioriterte satsningsområder og som faller utenfor de øvrige støtteordningene. Kulturrådets overordnede strategi på musikkområdet er å gjøre musikk av høy kvalitet i alle sjangere tilgjengelig for nye publikumsgrupper. Relevante områder er særlig
• Kulturelt mangfold
• Barne- og ungdomskultur
• Tverrkunstneriske produksjoner

Se gjerne tidligere tildelingslister for eksempler på ulike typer prosjekter som har fått støtte.

Hvem kan søke

Det stilles ikke særlige krav til hvem som kan søke.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

For mer info, ser her.

Siste nytt