Nordisk kulturfond (tom DK 300.000,-)

Nordiska kulturfondens främsta mål är att främja och investera i nordiskt kultursamarbete. Det har Nordiska kulturfonden gjort sedan 1966 med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna. Sedan dess har fonden gett stöd åt tusentals kultursamarbeten i Norden.

Det är Nordiska kulturfondens ambition att göra det möjligt för duktiga konstnärer, professionella och amatörer att berika varandra med de kulturskillnader som råder bland de över 25 miljoner invånarna i Norden.

Nordiska kulturfondens många stöd bidrar till att utveckla, tänka nytt och samarbeta inom kultur i Norden och medverkar till att konst- och kulturlivet i de nordiska länderna får större uppmärksamhet internationellt.

Nordiska kulturfondens särskilda satsning är Årets Nordiska Kulturevenemang, som vartannat år får ett särskilt stort bidrag med målet att uppmuntra kulturkonstnärer att tänka på nordiskt kultursamarbete och tillsammans genomföra stora projekt som kan väcka genklang i och utanför Norden.

Nordiska kulturfondens styrelse har också valt ut en rad fokusområden som man vill stärka.

Nordiska kulturfonden delar varje år ut omkring 27 miljoner danska kronor (2012) och får in nästan 1 200 ansökningar om året. Cirka 250 projekt får stöd av fonden varje år.

Fondens verksamhet bygger på ett avtal mellan de nordiska länderna, som trädde i kraft år 1967. Nordiska kulturfonden får varje år sina medel från Nordiska ministerrådet och fondens styrelse har utsetts av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Nordiska kulturfonden kan ge stöd till nordiskt kultursamarbete inom ett brett konst- och kulturområde och kan ge bidrag till sökande som tillsammans vill skapa konst och kultur i och utanför Norden. Grundkravet för att kunna ansöka om bidrag är alltid att projekten ska innefatta nordiska samarbeten och att de ska handla om konst och kultur.

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt