NORDBUKs barne- og ungdomsprogram

NORDBUKs støtteprogram giver tilskud til organisationssamarbejde og projekter inden for ungdomsområdet.

Formål

Det overordnede mål med NORDBUKs børne- og ungdomsprogram er at styrke den nordiske identitet. Det sker bl.a. ved at yde tilskud til børns og unges deltagelse i kulturelle, politiske og sociale aktiviteter i Norden.

Programmet er opdelt i to dele, kaldet moduler: projekttilskud og organisationsstøtte.

Organisationsstøtte

Børne- og ungdomsforeninger, der har medlemmer i mindst tre nordiske lande, kan søge tilskud til planlægning og udvikling af deres nordiske samarbejde.

Der kan søges tilskud til planlægningsmøder, informationsmateriale og lignende. Tilskud til større arrangementer og projekter skal søges som projekttilskud.

Projektstøtte

Børne- og ungdomsforeninger og -grupper kan søge tilskud til at afholde seminarer, kurser, konferencer, lejre mm. De kan også søge om tilskud til at lave publikationer, hjemmesider etc.

Projektets deltagere skal være under 30 år, og der skal deltage børne- og ungdomsforeninger eller -grupper fra flere lande eller områder.

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt