NOPA: prosjektstøtte og såkornmidler

NOPA er interessert i å støtte ulike aktiviteter som kommer opphavere, populærmusikk og opphavsrett til gode. Med opphavere mener vi blant annet komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere, musikkprodusenter og musikkarrangører.

 

NOPAs såkornmidler skal bidra til at det blir lagd mer musikk og tekst av foreningens medlemmer. Du kan søke om arbeidsstipend på maks 40.000. Det er ikke mulig å motta mer enn kr. 60 000,- over tre år. Les om såkornsmidler her.

Skal du arrangere en låtskriverworkshop? Ønsker du å samle ditt felt til en masterclass? Vil du formidle musikkunnskap gjennom en podcast eller bok? Det kan søkes om støtte til kurs, seminarer, kulturhistoriske prosjekter, formidlingsprosjekter med mer. Les om prosjektstøtte her

 

Siste nytt