NOPA – Prosjektmidler til musikkpolitiske tiltak og låtskriverworkshops

Årlig støtter NOPA ulike tiltak av musikkpolitisk karakter som kommer populærmusikken til gode. NOPA har gjennom årene vært både fødselshjelp og viktig bidragsyter i slike prosjekter. Målet er å gjøre norske låtskrivere og det norske repertoaret kjent og sørge for at det blir skapt og spilt ny musikk. Det kan være bokutgivelser, formidlingsprosjekter, kulturhistoriske prosjekter eller skapende prosjekter som låtskriverworkshops, skrivekurs for sangtekstforfattere m.m.

Retningslinjer for tildeling

Søknader behandles av NOPAs styre, som selv også kan initiere prosjekter og tiltak innenfor denne rammen.

  • Tildeling gjøres til tiltak som fremmer populærmusikken
  • Tildeling gjøres ikke for å realisere prosjekter av personlig art, eller til prosjekter som omfattes av NOPAs øvrige tilskuddsordninger
  • Det må søkes om et konkret beløp og budsjett må vedlegges søknaden

Søknad leveres elektronisk. Rapport og regnskap sendes NOPA innen ett år etter søknadsfrist.

Her finner du søknadsskjema

Siste nytt