NKA / Frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge. For medlemmer i NKA, er denne aktiviteten konsert- og arrangørvirksomhet eller annen musikkaktivitet rettet mot unge.

For medlemmer av Norske Konsertarrangører. 

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter!
Søknadsfrist: 1. juni og 1. november.

Hvem kan søke?

 • Medlemmer i NKA

 • Ungdomsprosjekt
  1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller det kan søkes til et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
 • Organisasjonsform
  Kun frivillige organisasjoner/frivillig foreninger med aktivitet rettet mot barn og unge kan søke. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan ikke søke.

Søknadssatser
Per 2019 er satsene minimum 10.000 per år / maksimum 35.000 i støtte per prosjekt/søker. Maks tildelingsbeløp per år/søker er kr. 50.000. NB! Man må søke grunnstøtte eller prosjektstøtte. Det er ikke mulig å søke begge deler per søknadsrunde.

Grunnbeløp 
For medlemmer i NKA skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som oppfyller hovedkriteriene, legger ved en beskrivelse og konsertoversikt for forgående år, samt planlagt program i prosjektperioden, er garantert 10.000,- i grunnbeløp per år.

Prosjektstøtte
For å få støtte utover grunnbeløpet må dere i tillegg ha med følgende i søknadsskjemaet:

 • Prosjektbeskrivelse
  Mål og beskrivelse av gjennomføring av prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter og så videre).
 • Budsjett for aktiviteten(e)
  Legg ved alle relevante utgifter og inntekter for prosjektet (trenger ikke års/driftsregnskap).
 • Konsertoversikt
  Legg ved oversikt over gjennomførte konserter forgående år samt konsertene dere søker støtte til i prosjektperioden.

Usikker på budsjettoppsett? Nederst i artikkelen er det en enkel mal som kan brukes som utgangspunkt.

Hva kan man søke til?
Det kan kun søkes om et prosjekt per runde. Dette kan være en enkeltkonsert, konsertserie, festival eller andre ungdomsprosjekt. Husk at prosjekt må gjennomføres etter søknadsfristen.

Krav om tidligere støtte er brukt opp
Dersom du har mottatt Frifond midler foregående år, må det vises til at fjorårets midler er brukt opp før nye midler kan utbetales.

Kontonummer
Organisasjonen må ha eget kontonummer i lagets eller styremedlemmets navn.

Rapportering
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknader.

Søknad
Det søkes digitalt på NKA sin nettside. Husk at det er mulig å laste opp vedlegg i skjemaet.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid, og minner om at søknadsfristen er endelig. Alle søkere får beskjed om at søknaden er mottatt og eventuell oppfølging om noe mangler.

Kontaktinfo
Mariann Skjerdal, mariann@konsertarrangor.no // 90 63 06 77

Tildeling
Det er et styreoppnevnt utvalg som tildeler støtte hos NKA.

Søknadsfrister 1. november og 1. juni.

Neste søknadsfrist 1. november. Søknadskjema vil bli lagt ut i oktober.

 

Søknadsskjema og informasjon fra NKA.

Siste nytt