Kulturrom / MUO: utøverfellesskap, arrangør, kulturarena, vedlikehold

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. OBS: Det har kommet nye ordninger, og flere har nå søknadsfrist hver måned dersom du er under et visst beløp.

Utøverfellesskap:

For dere som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.
Dette omfatter eksempelvis: bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter eller sammenslutninger.

Utøverfelleskap kan søke tilskudd til øvingsutstyr og enkle akustiske utbedringer av øvingslokaler.

Nytt i 2020: man kan også søke om tilskudd til brukt øvingsutstyr.

Arrangør:

Søkere i målgruppen arrangør omfatter klubber, foreninger, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger innen musikk og scenekunst.

Søkere i denne målgruppen kan søke tilskudd til fremføringsutstyrøvingsutstyr og enkle akustiske utbedringer av lokaler. Tilskudd til fremføringsutstyr vil normalt begrense seg til mindre utstyrspakker og backline.

Kulturarena:

Søkere i målgruppen kulturarena omfatter drivere av spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til utøvelse og fremføring.

Søkere i denne målgruppen kan søke tilskudd til fremføringsutstyrøvingsutstyr, bygg og akustiske utbedringer av arenaer samt øvingsbinger.

 

Nytt i 2020 for både arrangør og kulturarena: Tilskudd til servicerapport og planlagt vedlikehold. Les mer her.

Frivillige lag og foreninger:

Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr. Les mer her.

 

Les mer om søknadsordningen her.

OBS: Søknadsfrist kl 13:00

 

Siste nytt