Musikkutstyrsordningen

Tilskuddsområder

Hva gir MUO tilskudd til?

◾Fremføringsutstyr
◾Øvingsutstyr
◾Akustiske tiltak
◾Øvingslokaler: ◾Bygging og utbedring av øvingslokaler
◾Musikkbinge

Hvem kan få tilskudd?

◾Spillesteder – Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
◾Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål
◾Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål
◾Øvingsfellesskap – Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Hovedaktiviteten innenfor virksomheten skal være rettet mot øving eller fremføring av rytmisk musikk. I begrepet rytmisk musikk inngår: Rock og populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk, inkludert undersjangre.

Tiltaket må være allment tilgjengelig, ha helårsdrift, og ha høy bruksfrekvens ut ifra lokale forhold.

For mer info, se her.

Siste nytt