Musikkfondene: Tekstforfatterfondet

FONDETS FORMÅL

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk.

OM SØKNADEN

Fondets søknadsskjema skal benyttes og søknaden må være levert innen fristens utløp.

Det er kun tekstforfatteren selv som kan søke.

Alle søknader skal inneholde følgende vedlegg:
– Personlig søknadsbrev med prosjektbeskrivelse (maks 1 side)
– CV
– Eksempler på tidligere tekstproduksjon.

Vedleggene kan tilsammen være på maks 10 sider.

STIPENDTYPER

Det kan søkes om:

Arbeidsstipend til skriving av sangtekster
Arbeidsstipend kan gis til sangtekstforfattere for skriving av konkret angitt prosjekt. Stipend innvilges ikke til innspillinger, framføringer eller annet som gjelder utøvende virksomhet.

Fordypningsstipend
Fordypningsstipend til å videreutvikle kunstnerisk virke gjennom egne prosjekter og fordypning rundt disse. Stipendet gis til å videreutvikle kunstnerisk virke som sangtekstforfatter. Stipendet er for tiden kroner 100.000 og tildeles for ett år. Forfattere som i liten grad hittil har skrevet tekster til musikk, vil vanligvis ikke bli tildelt fordypningsstipend. For å få tildelt stipendet bør det vises til en omfattende produksjon. Fordypningsstipendet ble tidligere kalt arbeidsstipend.

Arbeidsreisestipend
Søkeren må oppgi konkret formål og reisemål.

Arbeidsreisestipend til Firenze
Fondet disponerer en leilighet i Firenze. Det kan søkes om reisestipend til Firenze til prosjektformål. Angi ønsket tidspunkt for reise på søknadsskjemaet fra lørdag til lørdag. Det kan søkes en eller to uker. Til søknadsfristen i november kan det søkes om opphold for perioden: siste halvdel av april – første halvdel av oktober året etter søknadsfristen. Til søknadsfristen i april kan det søkes om opphold i perioden: siste halvdel av oktober i søknadsåret og til første halvdel av april året etter søknadsfristen.

Støtte til utstyr
Utstyrsstøtte gis til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til virksomhet som tekstforfatter.

Spesielt
Andre typer av støtte til tekstarbeid enn de nevnt ovenfor, kan søkes i kategorien spesielt. I denne kategorien kan andre enn tekstforfatteren søke.

For mer info, se her.

Siste nytt