Musikkfondene: Komponistenes vederlagsfond

FONDETS FORMÅL

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1)

HVEM KAN SØKE OM HVA?

• Yrkesaktive komponister kan søke komponiststipendier. Komponisten selv må stå som søker. Komponister som ikke er tilsluttet fagorganisasjon, er like søknadsberettiget som medlemmer.

• Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse.

• Organisasjoner som arbeider for å skape og formidle nyskrevet musikk kan søke om organisasjonsstøtte.

For mer info, se her.

Siste nytt