Musikkfondene: Komponistenes vederlagsfond

FONDETS FORMÅL

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1)

 

HVEM KAN SØKE OM HVA?

• Yrkesaktive komponister kan søke komponiststipendier. Komponisten selv må stå som søker. Komponister som ikke er tilsluttet fagorganisasjon, er like søknadsberettiget som medlemmer.

• Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse.

• Organisasjoner som arbeider for å skape og formidle nyskrevet musikk kan søke om organisasjonsstøtte.

 

OM SØKNADEN

• Prosjekter og institusjoner som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte.

• Fondet gir støtte til komponeringsvirksomhet. Støtte innvilges ikke til innøving, innspilling, fremføringer eller annet som gjelder utøvende virksomhet. Det gis heller ikke støtte til arrangering og stemmeskriving.

• En tildeling vil bli sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene

 

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt