Musikkfondene: Det norske komponistfond

Det norske komponistfond

Finansiering av bestillingsverk og prosjektverk

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet gjør dette primært ved å innvilge søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.

Organisasjoner, fremføringsinstitusjoner, ensembler, enkeltmusikere og prosjektansvarlige kan søke om tilskudd til bestillingsverk og prosjektverk. Når søker er enkeltmusiker må vedkommende for å komme i betraktning være yrkesaktiv som konserterende utøver.

Benytt fondets elektroniske søknadsskjema, og fyll inn de opplysninger det bes om.

For mer info, se her.

Siste nytt