Musikkens studieforbund

Hvis man er minimum tre personer over 14 år som øver sammen i et band, kor, orkester o.a. kan man få undervisnings/øvingsstøtte på kroner 40,- per time hvis man øver uten lærer (som band gjør) eller kr. 100,- per time hvis man øver med lærer (dirigent). Det enkelte kurs må ha en varighet på minimum 8 timer.

Søknads- og rapporteringsfrist er 30. juni og 31. desember.

Les mer og søk her

Siste nytt