Music Norway: UD’s støtte til kulturutveksling med land i sør

Utenriksdepartementet støtteordning for kulturutveksling med land i Sør på musikkfeltet, forvaltes av Music Norway. Den økonomiske rammen for 2013 er NOK 1 130.000. Det skal gis støtte til det levende kulturliv, og samarbeidet skal bidra til kompetansebygging og institusjonsutvikling, og generelt fremme utviklingspolitiske mål. Kultursamarbeidet skal bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativitet og internasjonalt samarbeid.

Kulturutveksling med utviklingsland må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene skal ha som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv. Det kan gis støtte til flerårige prosjekter.

Med kulturutveksling forstås samarbeidstiltak innen kulturområdet som innebærer besøk til og/eller fra Norge.

Følgende type tiltak kan finansieres over rammebevilgningen:

  • Besøksreiser fra utlandet til Norge av profesjonelle, utøvende musikere fra land i sør.
  • Korttids gjesteopphold i land i sør for norske profesjonelle, utøvende musikere
  • Arrangere og delta på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til kultur og utvikling.
  • Utvikling av musikktiltak i Sør som styrker lokal kulturell infrastruktur.

Det understrekes at bevilgninger til kulturutveksling med land i sør ikke skal gå til drift/administrasjon. Vanlige konserter uten nevnte kriterier for kulturutveksling faller ikke inn under ordningen. Vi anbefaler da å søke reisestøtten beregnet på profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet

Søknadene behandles av samme fagutvalg som den generelle reisestøtten. Prosedyre for utbetaling og krav om rapportering er den samme som ved den generelle reisestøtten.

Mer info og søknadskjema finner du her.

Siste nytt