Music Norway: UD’s reisestøtte

MUSIC NORWAYS REISESTØTTE TIL INTERNASJONALE MUSIKKPROSJEKTER

Ordningen er finansiert av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet og har for 2013 en økonomisk ramme på 7.2 mill.

Ordningen som forvaltes av Music Norway skal være med på å styrke norsk musikksektors internasjonale muligheter i henhold til Meld. St. 19 (2012-2013) regjeringens internasjonale kulturinnsats. Målet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk musikkliv og bl.a. bidra til at profesjonelle norske utøvere innen alle sjangre og deres managements, samt norsk musikkbransje skal kunne delta aktivt på den internasjonale arena.

Målgruppe – hvem kan søke:

Med profesjonelle, i denne sammenheng, menes de som i hovedsak lever av sitt virke som
• Utøvere
• Komponister / låtskrivere
• Management og andre relevante bransjeaktører

og som er norske statsborgere eller bosatt i Norge.

Virksomheten/utøveren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Den som sender inn søknad har ansvaret for å innhente klarering fra eventuelle involverte parter.

Ordningen gjelder alle sjangere. Jobber/deltagelse bør være bekreftet på søketidspunktet og invitasjon/bekreftelse vedlegges.

Hva kan det søkes om:

Det kan søkes om reise- og oppholdsutgifter, men ikke honorar innenfor følgende to kategorier:

• Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet.
Kriterier: Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet. Arrangementene skal være konkrete med steder, datoer og bekreftelse/invitasjon på søketidspunktet.

• Eksport- og næringsrettede tiltak.
Kriterier: Søkere kan være utøvere, komponister/låtskrivere, management og øvrig musikkbransje. Det kan søkes om deltagelse på konserter/turneer, showcaser, konferanser og messer, samt møte- og nettverksbyggende virksomhet med internasjonale aktører i forbindelse med konkrete langsiktige planer. Informasjon om dato, arrangementssted og samarbeidspartnere må oppgis.

Langsiktighet:
Søkere som kan synliggjøre en langsiktig strategi for tilstedeværelsen i forhold til sin utenlandssatsing vil bli prioritert.

Budsjett og gjennomføring:
Budsjettet skal inneholde både en inntekts- og utgiftsside hvor spesielt reise- og oppholdsutgifter kommer klart frem. Søkere bør sannsynliggjøre at tiltaket kan gjennomføres etter planen ved å vise til egeninntekter, kontrakt med utenlandsk arrangør, eller annen offentlig støtte. For spillejobber skal også honorar opplyses.

• Det gis IKKE støtte til fullfinansiering av prosjektet.
• Det gis IKKE støtte til arrangementer som har funnet sted før søknaden behandles.

Søknadsfrister:
1. mars (for prosjekter som starter etter 15. mars)
1. juni (for prosjekter som starter etter 15. juni)
1. september (for prosjekter som starter etter 15. september)
1. desember (for prosjekter som starter etter 15. desember)

Mer info og søknadsskjema finner du her.

Siste nytt