Music Norway: Reisetilskudd til utøvere og opphavere

Reisetilskudd til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes
Tilskuddsordningen skal bidra med tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med offentlige konserter, næringsrettede møter og skrivesamarbeid i utlandet. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt og kan ikke benyttes til annet. Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Hva kan det søkes om:
Det kan søkes om tilskudd til reise-, visum- og oppholdsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad.

Konsert/turné
Offentlige konserter i utlandet inkludert showcaser og supportoppdrag. Bekreftelse/invitasjon må vedlegges søknaden.

– Tilskudd til reise- og oppholdsutgifter.

Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet. Arrangementene skal være konkrete og bekreftet med steder og datoer på søketidspunktet.

Komponister kan søke ved urfremføring og/eller hvis de selv har en aktiv rolle i fremføringen av verket. Med urfremføring menes første gangs framføring av et nytt verk. Arrangementer eller nye versjoner av samme verk regnes ikke som urfremføring.

Med showcase menes konserter som primært er satt opp for invitert media og bransje. Her må det opplyses om lokale partnere og hvem som skal inviteres. Samarbeidspartner i utlandet skal være bekreftet på søketidspunktet.

Møtevirksomhet
Næringsrettet møtevirksomhet i utlandet for selvrepresenterende utøvere og opphavere.

– Tilskudd til reise- og oppholdsutgifter til én representant.

Kategorien dekker ikke generell deltagelse på messer, konferanser, seminarer uten møteplan. Bekreftelse på at møtene skal finne sted må lastes opp til søknaden ved innsendelse. Utdannings/hospitantopphold støttes ikke.

I søknaden skal det opplyses om formålet med reisen, hvem som skal reise og hvem man skal møte, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis i søknaden. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad..

Co-writes
Låtskriversamarbeid, komponistsamarbeid, librettoskriving etc. med utenlandske partnere utenfor Norge.

– Tilskudd til reise- og oppholdsutgifter

Målet er å styrke profesjonelle låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artister med sikte på internasjonale plasseringer.

Ordningen er ikke ment å finansiere låtskriving til egne utgivelser.

Konkrete avtaler om co-writes må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister:
1. mars* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. juni* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. september* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. desember* (for prosjekter som starter etter fristen)

* Innen kl. 24:00 denne datoen uavhengig av ukedag. Søknadsskjema og ytterligere retningslinjer finnes på søknadsportalen stikk.no

Siste nytt